هتل آلاله درگهان

09173634410
07635265660
فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق یک تخته

icon

اطلاعات اتاق :اتاق یک تخته شامل یک تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و  ظرفیت این اتاق یک نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته

icon

امکانات اتاق : اتاق چهار تخته شامل چهار تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت  این اتاق چهار نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق پنج تخته

icon

امکانات اتاق : اتاق پنج تخته شامل پنج تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این  اتاق پنج نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 5
وضعیت : موجود است
نماد اعتماد الکترونيکي